Fiziskā sagatavotība sevī ietver:

  • Dziļās muskulatūras nostiprināšanu;
  • Vispusīgas fiziskās sagatavotības veicināšanu organismā;
  • Organisma sagatavošana specifiskajām attiecīgā sporta veida slodzēm;
Speciāli izveidots, individuāls treniņa plāns, kas sevī ietver:

  • Vispārattīstošus vingrinājumus locītavu mobilitātes un muskuļu spēka attīstīšanai (īpaši nepieciešams jaunajiem sportistiem);
  • Sporta veidam nepieciešamo muskuļu grupu spēka treniņš;
  • Propriocepcijas jeb līdzsvara un veiklības treniņu;