Uzmanību - par automašīnu novietošanu!


Cien. Klienti,

 

lūdzu ievērojiet ceļa zīmes pie autostāvvietas, kas nosaka, ka stāvvietā ēkas priekšpusē, ko izmantojāt līdz šim, turpmāk transportlīdzekļus drīkst novietot TIKAI AR ATĻAUJĀM! Lūdzam izmantot autostāvvietu ēkas aizmugurē. (skat.att.zemāk) Sīkākai informācijai vērsieties pie personāla. Veselības centrs neatbild par neatļautā vietā novietotām automašīnām!