Ergonomika, saukta arī par komforta zinātni, nodrošina darba procesa un darba vides piemērošanu cilvēka ērtībām. Līdz ar to ergonomika palīdz uzlabot labklājību darbā un sadzīvē, kā arī uzlabo darba efektivitāti.
Vārdam ergonomika ir grieķu izcelsme, un tulkojumā tas nozīmē ergon – (cilvēka) darbs un spēks, nomos – likums vai noteikumi. Tātad ergonomika ir zinātne par cilvēka attiecībām ar darbu. Tās galvenais mērķis ir pielāgot darbu cilvēkam, nevis cilvēku darbam.

Ergonomikas zinātniskā attīstība pamatojas uz cilvēka anatomijas, fizioloģijas, psiholoģijas, vadībzinību un citu nozaru pētījumiem. Mūsdienās ergonomika pēta darba slodzi, darba organizāciju un darba izpildītāja kognitīvos faktorus.

Ar Ergonomikas palīdzību var uzlabot darba procesu, tehnoloģijas, veicināt drošus un veselīgus, komfortablus darba apstākļus. Tā palīdz risināt šādus sociālus jautājumus darbā un sadzīvē:

 • drošību
 • veselību
 • dizainu
 • efektivitāti
Ergonomikai ir liela nozīme ikvienā uzņēmumā, tā nodrošina:
 • veselīgāku biznesa vidi
 • mazāku darbinieku prombūtni slimību dēļ
 • mazāk darba traumu un negadījumu
 • patīkamāku labsajūtu darba vietā
 • lielāku darba ražīgumu
 • konkurētspējīgākus produktus un pakalpojumus
 • uzņēmumam ir labākas iespējas iegūt un noturēt vislabāko darbaspēku un nostiprināt savu pozīciju tirgū
Sadaļa tapusi sadarbībā ar uzņēmumu