Fizioterapeits ir veselības aprūpes speciālists, kas maksimizē cilvēka kustību brīvību, atjauno to kvalitāti un uztur kustību potenciālu. Ar padziļinātām zināšanām anatomijā, fizioloģijā un par to, kā funkcionē cilvēka ķermenis, fizioterapeits ir eksperts muskuloskeletālu, neiromuskulāru problēmu izmeklēšanā un ārstēšanā, kas ietekmē cilvēku spēju kustēties un pilnvērtīgi veikt ikdienas aktivitātes.

Fizioterapeits ir speciāli izglītots un apmācīts, lai izvērtētu  kustību funkciju un mazinātu sāpes. Savā darbā pielieto uz pierādījumiem balstītas un dabīgas metodes, uzlabo veselību, sniedz kustību prieku, iedrošinot
klientu uzlabot un palielināt kontroli pār savu dzīvi.

Konsultācijas laikā fizioterapeits novērtēs ievainojuma vai saslimšanas nopietnību un ietekmi un ķermeņa funkciju, izvērtēs kustību kvalitāti, muskuļu spēku un citus fiziskos raksturlielumus, lai sastādītu individualizētu, tieši Jūsu veselības stāvoklim  un dzīvesveidam piemērotu rehabilitācijas plānu.