Privātuma atruna
 
         Privātuma atruna nosaka SIA „Raivja Aršauska veselības centrs”  saistībā ar  mājaslapu www.arsauskis.lv (turpmāk – mājaslapa). Mājas lapā apmeklētāju personas datu aizsardzība tiek nodrošināta atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. ir veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot mājaslapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim sniegt apmeklētājiem pieprasīto informāciju, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu.
 
        SIA „Raivja Aršauska veselības centrs” pilnībā respektē Jūsu tiesības uz privātumu, un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā mājaslapā bez Jūsu piekrišanas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat SIA „Raivja Aršauska veselības centrs” tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem normatīvajiem aktiem. Sniegtā informācija tiks izmantos tikai tiem ieguves mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt.
 

Pat visspēcīgākais spēka mitriķis ir tieši tik stiprs, cik stipra ir viņa vājākā vieta. Pagājušonedēļ, kad Latvijas un pasaules basketbola fanus pāršalca stindzinoša ziņa par mūsu basketbola zvaigznes Kristapa Porziņģa savainojumu un līdz ar to - sezonas beigām, nākas secināt, ka nereti šī vājākā vieta izrādās ACL jeb ceļa locītavas priekšējā krusteniskā saite. 


Pateicoties tehnoloğiju attīstībai un zināšanu pilnveidei, sporta medicīna un sportistu skrīnings ir strauji augoša nozare pasaulē un arī mūsu mājās Latvijā. Funkcionālā testēšana palīdz novērtēt sportista fizisko stāvokli, kas, apvienojumā ar traumu vēstures ievākšanu un mērķtiecīgu terapijas plānu, sniedz iespēju mazināt sportista traumu risku un individuāli strādāt uz sportsta "vājām" vietām.